Administratie


Wanneer er iemand overleden is, komen er veel werkzaamheden op de

nabestaanden af. Zonder volledig te willen zijn, noem ik:


  1.     het contact opnemen met de notaris. De notaris heeft inzage in het testament en

      hij geeft ook de verklaring van overlijden af. Dit is de zogenaamde notariële

      verklaring van erfrecht.

  1.     het verrichten van de alledaagse betalingen van de lopende verplichtingen.

  2.     het afhandelen van contracten en overeenkomsten.

  3.     het contact opnemen met de bank en/of met de (levens)verzekeringsmaatschappij.

  4.     het afhandelen van zakelijke transacties wanneer de overledene een eigen zaak had.

  5.     het doen van allerlei aangiften zoals de inkomstenbelasting, de aangifte erfbelasting (successiewet).

  6.     het tijdelijk beheer van het vermogen.
Notaris versus registeraccountant


Als eerste zullen de nabestaanden contact moeten opnemen met de notaris. De notaris heeft inzage in het testament. Bovendien geeft hij de verklaring van overlijden af waarmee de nabestaanden allerlei rechtshandelingen kunnen verrichten. De registeraccountant is de deskundige, de vertrouwenspersoon op het gebied van administratie, financiën en belastingen. Hij kan allerlei zaken uitzoeken en, indien nodig, andere adviseurs inschakelen zoals advocaten, notarissen, enzovoort. Wij hebben hiervoor een uitgebreid netwerk. Bovendien hanteren wij een zeer gereduceerd tarief omdat wij deze werkzaamheden laagdrempelig willen maken.


Mediation


Helaas komt het regelmatig voor dat er onder de nabestaanden onenigheid ontstaat over de verdeling van de boedel. Dit komt vaker voor wanneer er sprake is van aanwezig vermogen. Ook bij goede onderlinge relaties kunnen, door de problemen bij de boedelverdeling, vijandigheden ontstaan. Door onze jarenlange ervaring onderkennen wij de problemen. Wij zullen door (veelvuldige) gesprekken de materie zodanig ombuigen zodat er voor iedereen een acceptabele oplossing verkregen wordt.


Echtscheiding


Ook bij echtscheiding dient de boedel verdeeld te worden. Soms is een van de echtgenoten financieel dan wel belastingtechnisch sterker dan de andere partij. Deze laatste heeft soms bedenkingen tegen het gevoerde financiële beleid van de sterkere partner. Ook hier kunnen wij onze deskundigheid bewijzen; nader onderzoek en mediation kunnen de oplossing brengen. Daarna zoeken we de partijen, zoals bijvoorbeeld een notaris, die voor de nodige overeenkomsten kunnen zorgen. Voor zover dat in ons vermogen ligt, zullen wij er voor zorgen dat er geen advocaat ingeschakeld hoeft te worden. Inschakeling van een advocaat is erg kostbaar en leidt voor de betrokken partijen vaak niet tot een goede oplossing. Mediation kan dan goede diensten bewijzen.


Download de flyer: >>


Contact


Joke Litjens: contact

Sjaak van der Worp: contact

Website Joke Litjens: >>